Wij zijn een zelfstandige groep vrijwilligers die zich inzet voor mantelzorgers
  • Belangenbehartiging van collectieve en individuele mantelzorgers.
  • Voorlichting en informatie geven aan mantelzorgers, organisaties en instellingen.
  • Faciliteren van wederzijdse ondersteuning van mantelzorgers, o.a. organiseren lotgenotencontact


Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen
secretariaat: Weegbree 17 7909 HR Hoogeveen 
Telefoon:  0528-240308 of 06 51586888 
E  contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl
www.mantelzorghoogeveen.nl