• Het CPM verwerkt persoonsgegevens om de mantelzorger zo goed mogelijk toe te rusten (informatie, advies, verwijzen, luisterend oor).
  • Service en dienstverlening: borgen continuïteit vraagstelling (bijvoorbeeld bij vervolgvragen).
  • Bij het verzenden van het IZ-magazine van nieuwsbrieven of andere communicatie vraagt het CPM altijd om toestemming maar het is altijd mogelijk deze toestemming weer in te trekken via  contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl 
  • Die zich in het verleden hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, zoals IZ-Magazine, blijven deze ontvangen. Afmelden is uiteraard altijd mogelijk. 
  • Beleid maken en trends signaleren (persoonsgegevens zijn geanonimiseerd) om de mantelzorger te vertegenwoordigen.