Op donderdagavond 25 januari sprak Roeli Mossel  bestuurder van de NNCZ vol passie tijdens de contactavond van het CPM over de toekomst van de zorg.
Een vergrijzend Nederland staat voor uitdagingen in de ouderenzorg: een groeiende zorgvraag; het aantal beschikbare zorgprofessionals dat afneemt; de budgetten die verminderen en het afnemen en/of gelijk blijven van het aantal beschikbare plaatsen in zorginstellingen. 

Roeli stelde de aanwezigen de vraag hoe we het hoofd kunnen bieden aan deze uitdaging. Ze benadrukte dat het vinden van zorgpersoneel een moeilijke opgave is en dat de vergrijzing de vraag naar zorg alleen maar doet toenemen. Wat betekent dit voor zorginstellingen, die bovendien nog te maken krijgen met meer complexe zorg. Hoe kunnen zij innovatieve zorg leveren? Welke rol spelen mantelzorgers en hun netwerk hierin? En wat wordt er verwacht van de gemeenschap als geheel?

De NNCZ is actief in gesprek met haar personeel, inwoners, mantelzorgers en buurtgenoten om deze complexe vraagstukken aan te pakken, zo verklaarde Mossel. Samenspraak en samenwerking zijn volgens haar cruciaal om een nieuwe visie te ontwikkelen en uit te voeren. Bij deze visie past Domein Overschrijdend Samenwerken (DOS) waarbij de inwoner en de hulpvraag centraal staat, los van de kaders en financieringssystemen. Maar ook de inzet van Zorg/Dorpscoöperaties (zoals bijv. in “Hollandscheveldverbindt”) is een succesvolle schakel.     

De druk op zorgpersoneel en mantelzorgers is enorm. Belangrijk is daarom om meer naar elkaar om te zien als buurtgenoten, binnen kerkgemeenschappen of sport- en andere clubs, en ook onder vrienden en kennissen. Hierin kunnen mogelijkheden liggen voor het opvangen van zorgbehoeften in de toekomst.

Efficiënter omgaan met het inzetten van zorgverleners is een aspect waar verder naar gekeken moet worden Digitalisering en de inzet van robots werden ook genoemd als mogelijke oplossingen.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar de zorg ontvangen is een bekende wens. Dit onderstreept het belang van het creëren van mogelijkheden en structuren die het langer thuis wonen ondersteunen Opvallend is echter dat er dan ook voor wordt gekozen om de persoonlijke verzorging te ontvangen van een robot en niet van de thuiszorgmedewerker. Regie in eigen hand speelt hierbij mee.

In conclusie benadrukte Roelie Mossel dat het aankaarten van deze complexe vraagstukken en het gezamenlijk vinden van oplossingen essentieel is voor de toekomst van de zorg. De betrokkenheid van alle lagen van de samenleving, van individuen tot zorginstellingen en gemeenschappen, is noodzakelijk om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden.

Else Nobel bedankt Roeli voor haar bijdrage aan deze avond en overhandigt haar een tas met versnaperingen. Een groep mantelzorgers maakt nog gebruik om met elkaar na te praten. Rond tienen keert een ieder naar huis. We mogen terugkijken op een pittige maar boeiende contactavond.

Foto's: CPM Hoogeveen
Om de foto's  hieronder in groter formaat te zien, kunt u op de foto's klikken en via de pijltjes  voor- of achteruit te bewegen