De mantelzorgers hebben in het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum een rondleiding gehad en tevens een demonstratie hoe tin wordt gegoten.

Harm Klunder vertelde hoe het museum aan zijn naam is gekomen en gaf vervolgens een rondleiding. Hij liet voorwerpen en oude ambachten zien die voor ouderen zeer herkenbaar waren.
Men kon beeldend zien hoe de wereld om ons heen in een lange reeks van jaren was veranderd. 

In de edeltingieterij "TIN-ART" liet GertJan Drenth op ludieke en met onderkoelde humor zien hoe tin wordt gegoten. Dit oude beroep wordt nog in Nederland door een vijftal tingieters in ere gehouden.
GertJan heeft de kunst van tingieten geleerd van zijn schoonvader, die hij nu en dan noemde als zijn leermeester bij zijn demonstratie tingieten.